Adres e-mail: biuro@dps.czechowice-dziedzice.pl

Projekt  „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej,

zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

 

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach-Dziedzicach jest realizatorem projektu grantowego nr POWR.05.02.00-00-0001/20 pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz na podstawie umowy zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia.

Część otrzymanych środków przeznaczona jest na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek lub ratowników medycznych, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczyli swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też,  którzy nigdy nie zrezygnowali z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadali drugiego miejsca pracy w okresie, który obejmuje projekt, a część środków grantu na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu DPS.

Zmiana stylu RESET
Style Body
Color scheme
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image